Growth-Marketing
/

Growth Marketing (Büyüme Odaklı Pazarlama) Nedir?

Günümüzde e-Ticaret gibi farklı alternatiflerin de popülarite elde etmesiyle beraber satıcılar farklı stratejiler güderek büyüme elde etmek ister. Bazı satış stratejileri kısa sürede yüksek kâr vaat ederken bazıları uzun vadede kesinlik taşıyan getiri ve uzun ömürlü oluşum işleyişi sağlar. Oluşumların tercih ettiği pazarlama stratejilerinden birisi olan growth marketing her ölçekten işletme, satıcı ya da marka için sağlıklı bir tüketici ilişkileri bütünü ve stabil getirili satış verileri sağlar.

Growth Marketing Nedir?

Growth Marketing
Growth Marketing

Growth marketing en temel anlatımı ile uzun vadeli büyüme  odaklı pazarlama stratejisidir. Bu pazarlama yöntemleri bütünü oluşumun kısa süreli yüksek getirili büyümelere nazaran daha dar fakat stabil getirili büyümeler elde etmesini mümkün kılar. Farklı yöntemlerden ve stratejilerden meydana gelen büyüme odaklı pazarlama günümüzde her ölçekten marka ve satıcı tarafından sıklıkla tercih edilir.

Growth Marketing Neyi Amaçlar?

Growth Marketing
Growth Marketing

Growth marketing stratejisinin temel amacı uzun ömürlü bir büyüme elde etmektir. Growthmarketing yöntemleri oluşumun ilk etapta verimli bir müşteri kitlesi kazanmasını sağlar. Sonrasında bu müşteri kitlesi growth marketing yöntemleri ile verimli hâle getirilir. Bir sonraki aşama ise müşterilerin sâdık bir tüketici grubuna dönüştürülmesidir. Growthmarketing bu basit aşamalarla oluşumun kendi içerisinde işlemesini ve stabil bir şekilde gelir elde etmesini amaç edinir. Growth marketing e-Ticaret gibi verimli satış süreçlerine dahil edilebilir.

E-Ticaret ve Büyüme Odaklı Pazarlama

Photo omni channel technology of online retail business.

Growth marketing sıklıkla tercih edilen dijital pazarlama stratejileri arasında yer alır. e-Ticaret satıcıları büyüme odaklı pazarlama işlemleri için farklı iletişim kanalları kullanır. Elektronik iletişim kanalları üzerinden büyüme odaklı bir pazarlama stratejisi ilerletmek nispeten daha kolaydır. Günümüzde e-Ticaret satıcıları growth marketing süreçlerini e-Posta, SMS iletileri, kampanyalar, özel kodlar ve tavsiye sistemleri gibi verimli faktörler ile gerçekleştirir.

Growth Marketing Nasıl Yapılır?

Free photo digital increasing bar graph with businessman hand overlay

Growth marketing sürecinin nasıl gerçekleştirilebileceği satıcılar ve oluşumlar için yaygın bir merak konusudur. Growth marketing pazarlama süreçleri 6 farklı adımda gerçekleşir. Her ölçekten işletmenin büyüme odaklı pazarlama yapabilmesi için bu adımları kendi satış sürecine dahil ederek ilerlemesi gerekir. Growth marketing (büyüme odaklı pazarlama) adımları şunlardır:

Farkındalık (Awareness)

Bu aşamada oluşumun farkındalık kazanması amaçlanır. Henüz sahada çalışmalarına başlamış olan oluşumlar ya da derin kökleri bulunan fakat growth marketing ile satışlarını büyütmeye çalışan oluşumlar Farkındalık aşamasında farklı bildiri kanallarından faydalanabilir. Oluşumlar e-Posta, sosyal medya ve internet reklamları gibi kanalları kullanarak kısa süre içerisinde verimli bir marka bilinci oluşturabilir. Günümüzde alternatif medya kanalları üzerinden kolay ve yüksek maliyetler ayırmadan bir farkındalık yaratmak mümkündür.

Kazanım (Acquisition)

Bu growth marketing aşamasında oluşumun farklı kanallardan yürüttüğü farkındalık çalışmalarının potansiyel müşterilere dönüşmesi beklenir. Kazanım aşamasının verimli geçebilmesi için farkındalık aşamasında kullanılan faktörlerin verimli ve ilgi çekici olması gerekir. Reklamcılık çalışmalarında marka bilinci oluşturulurken aynı zamanda potansiyel alıcı kitlesi için teşvik edici, bilgilendirici unsurlara yer verilmesi gerekir. Tıklanabilen bağlantılar, ilgi çekici reklamlar üzerine yerleştirilmiş interaktif altyapılar kazanım sürecinde faydalı olabilir.

Etkileşim (Activation)

Etkileşim aşamasında temel amaç kazanım bölümünde elde edilen müşteriler ile iletişime geçmek ve müşterilerin etkin kalmasını sağlamaktır. Bu aşamada oluşumlar müşterileri için özel indirim kodları, kampanya seçenekleri sunabilir. Müşteriler ile iletişime geçmek için standart yöntemlere nazaran e-Posta ve SMS iletisi gibi elektronik yöntemler tercih edilmelidir. Bu yöntemler daha kolay ve maliyetsiz olmalarının yanı sıra aynı zamanda daha etkilidir.

Elde Tutma (Retention)

Bu aşamada oluşumun müşteri kitlesini sâdık kılıp elde tutması, bir sonraki ziyaret ve satın alımları garantilemesi gerekir. Oluşumlar elde tutma aşamasında farklı yöntemler kullanabilir. Bu yöntemlere bir sonraki alışverişlerde kullanılabilen özel indirim kodları örnek olarak verilebilir. Aynı zamanda oluşumun bir sonraki kampanya ve indirim dönemlerini hatırlatan e-Posta ve SMS bildirileri de müşterilerin tekrar aktifleştirilmesinde etkili olabilir.

Kazanç (Revenue)

Bu aşamada oluşumun şimdiye kadar yürüttüğü süreçleri tekrar gözden geçirmesi ve gelirleri kontrol etmesi beklenir. Growth marketing sürecinde oluşumun analiz yapmaya başladığı ve bir sonraki aksiyonları için elde bulunan verileri dikkate aldığı nokta Revenue aşamasıdır. Oluşumlar bu bölümde şimdiye kadar gerçekleşen satışlara dair her türlü bilgiyi analiz edip raporlayarak bu noktadan sonraki hamleleri planlı bir şekilde belirlemeldir. Kazanç (revenue) aşaması temel olarak daha detaylı bir yol haritası için verilerin analizinden doğan planlar oluşturmaktır.

Tavsiye Edilme (Referral)

Growth marketing (büyüme odaklı pazarlama) sürecinin temel amacına en yakın aşamalardan birisi olan tavsiye edilme (referral) oluşumun daha fazla büyüme elde edebilmesi için direkt bir etkileşim oluşturur. Referral aşamasındaki oluşumlar halihazırda bulunan müşterileri kullanarak daha fazla müşteri edinmek ister. Bu aşamada müşterilerin de kârlı çıkabileceği bazı tavsiye sistemleri kurmak gereklidir. Kendisi de bir getiri elde eden müşteriler oluşumun hizmet ya da ürününü severek tavsiye eder, bu durum hem güçlü bir reklam çalışmasının düşük maliyetle gerçekleşmesine, hem de daha sâdık bir müşteri kitlesinin oluşturulmasına zemin hazırlar.

Growth Marketing İçin Hangi Kanallar Kullanılabilir?

Growth marketing için kullanılabilecek birçok farklı iletişim kanalı bulunur. Konvansiyonel reklamcılık kanallarının yanı sıra yaygın olarak kullanılan sosyal medya mecraları bu kanallar örnek olarak verilebilir. Instagram, Twitter, TikTok ve YouTube gibi sosyal medya platformları günümüzde büyüme elde etmek isteyen her türlü markanın yoğunlaşması gereken alanlar arasında yer alır. Google AdSense gibi internet reklam sağlayıcıları da growthmarketing aşamalarında işe yarar veriler sunarken aynı zamanda pazarlama faaliyetlerini daha zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirmenize imkan tanır.

Growth Marketing Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Free photo corporate management strategy solution branding concept

Growth marketing süreci çok boyutu, veriye odaklanan ve bütünsel yaklaşım içeren bir satış stratejileri bütünüdür. Oluşumlar growth marketing ilkelerini kendi özgün satış süreçlerine dahil ederek uzun vadede stabil verimi mümkün kılan bir iş modeli oluşturabilir. Growthmarketing sürecinde şu noktalara dikkat edilmesi verimli sonuç ihtimalini artırır:

Özgün İçerikler

Günümüzde pazarlama çalışmalarının büyük bir bölümünün internet üzerinden yürütülmesi sayesinde her marka potansiyel hedef kitlesine kolay bir şekilde ulaşabilmektedir. Her marka kolay bir şekilde görünürlük elde edebileceğinden pazarlama içeriklerinin özgün olması kritik önem arz eder. Özgün olmayan pazarlama içerikleri growth marketing sürecini baltalayabilir.

Etkili Pazarlama Faaliyetleri

Growth marketing sürecinde oluşumlar birden fazla iletişim kanallarında farklı pazarlama faaliyetleri yürütür. Süreç boyunca oluşumların hangi kanallarda yürütülen hangi reklamcılık faaliyetlerinin etkili ve verimli olduğunu kontrol etmesi gerekir. Etkili olan pazarlama uygulamalarının daha fazla görünürlük elde edebilmesi için farklı kanallara da uyarlanması gerekir. Aynı zamanda verimsiz faaliyetlerin de daha fazla getirisiz maliyet harcamasını önlemek için sonlandırılmalıdır.

Veri Analizi

Growth hacking süreci ile iç içe olan growth marketing faaliyetlerinde her aşamada veriler kaydetmek ve periyodik aralıklarla veri analizi yapmak başarılı bir büyüme için olmazsa olmazdır. Veri analizi için growth hacking sürecinde kullanılan teknik araçlar tercih edilebilir. Veri analizleri oluşumun genel durumu ve growth marketing süreci hakkında detaylı ve kullanımı faydalı yorumlar sunar.

SEO Çalışmaları

Günümüzde growth marketing çalışmaları internet üzerinden yürütülür ve arama sonuçlarında üst sıralarda yer alan mobil uyumlu güçlü altyapısı bulunan bir web sitesi oldukça faydalıdır. Büyüme odaklı pazarlama yapan oluşumların SEO faktörlerine önem göstermesi, web sitesi içeriklerini bu doğrultuda düzenlemesi gerekir.