sosyal-satış
/

Sosyal Satış Nedir?

Sosyal Satış Nedir?

Sosyal satış, bir ürün veya hizmetin satışı için dijital ortamda ilişki kurma, geliştirme ve güçlendirme sürecidir. Bugün Linkedin, sosyal satıcıların sosyal medyayı kullanmayan iş arkadaşlarına göre %78 daha fazla satış yaptığını, %51 oranında satış hedeflerini daha kolay tutturduklarını ve %45 daha fazla fırsat yarattıklarını ifade ediyor. Dolayısıyla sosyal satış sürecinin hangi etmenleri kapsadığını etraflıca incelemekte fayda var.

Sosyal Satış Nedir?

Günümüzde sosyal satış, potansiyel müşterilere ulaşmanın ve onlara bir değer teklifi sunarak satış yapmanın en kolay yoludur. Bunun için sosyal satıcı, en başta sosyal medya mecraları olmak üzere tüm çevrimiçi araçları kullanır. O zaman aklımıza şöyle bir soru geliyor. 1990’lı yılların sonunda ya da 2000’li yılların başında sosyal satış yapabilir miydik? Tabi ki hayır.

Çünkü biz tüm çevrimiçi araçlarda aktif olarak ürün ve hizmetlerimizi tanıtsaydık bile müşteri bulmakta zorlanacaktık. Bir diğer değişle, bahsi geçen devirde bu mecraların insanlar içerisinde kullanımı düşüktü, mobil telefon ya da tabletlerimiz yoktu, internet erişimi bu kadar yaygın değildi.

Sosyal Alıcı Nedir?

Dolayısıyla bu kavramı anlamak için tüketici davranışlarını da incelemek gerekiyor. Bugün sosyal satış kavramının bu kadar kıymetli olmasının en önemli sebebi  modern dünyada değişen tüketici davranışları. Günümüzde satış yapılacak hedef kitle, yani modern adıyla sosyal alıcı, zamanının önemli bir kısmını internette web sitelerini inceleyerek ve sosyal medya araçlarında ağlarıyla iletişime geçerek harcıyor.

Sosyal Piyasa Nedir?

Ekonomi okuyanlar bilir. Alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri yere piyasa adı verilir. Dolayısıyla, denklemin bir kısmını sosyal satıcı ve sosyal alıcılar oluşturuyorken, çevrimiçi araçlarda bu denklemde piyasa görevini görmektedir. Yani etkileşimin en çok yaratıldığı alanlar olan sosyal medya mecralarını ve web sitelerini sosyal piyasa olarak adlandırabiliriz.

Söz gelimi Facebook, Twitter, Yotube, Instagram gibi web 2.0 araçları ya da en başta kendi web sitelerimiz olmak üzere tüm içerik sağlayıcılar sosyal alıcılar ile sosyal satıcıların bir araya geldiği alanlardır.

Peki, sosyal satış süreci için nelere ihtiyacımız var?

Sosyal Satışın Temel Aşamaları

Öncelikle var olan tüm mecralarınızın yani web sitelerinizin, bloglarınızın, sosyal medya hesaplarınızın müşterilerinize en iyi deneyimi yaşattıracak şekilde optimize edilmesi gerekir. Konu hakkında temel bilgiler edinmek için Google Arama Motoru Optimizasyon Başlangıç Rehberini ve Google Web Yöneticisi Yönergelerini okuyabilir, ya da optimizasyon hizmetlerimiz için bize danışabilirsiniz.

Ardından hedef kitlenin seçilmesi, bu kitlenin online dünyadaki alışkanlıklarının ve zaman geçirdiği mecraların belirlenmesi gelir.

Bu kitleye doğru bir dijital iletişim stratejisiyle seslenmek sosyal satışın olmazsa olmazlarındandır. Yani müşterilerinize nasıl bir değer teklifi sunduğunuz kadar nasıl sunduğunuz da önemlidir.

Son olarak bir dijital pazarlama planı kapsamında müşterilerinizi kendinize bağlamanız, yani doğru aralıklarla, doğru zamanlarda müşterilerinizin markanızdan vazgeçemeyeceği içerikler sunmaya devam etmeniz gerekir.

Örneğin sattığınız ürünün hedef kitlesi gençlerse, sosyal medya eğiliminin Facebook’tan Instagram gibi diğer mecralara kaydığını bilmeniz gerekir. Bu kitleye seslenirken, daha renkli, daha direk içerikler seçmeniz, söz gelimi bir makale yerine viral tarzı içerikler kullanmanız yerinde olacaktır. Öğrenciler arasında basit yarışmaları düzenleyip, kazananları gözde bir tatil merkezine götürmeniz, düzenli olarak ürünlerinizle ilgili ufak promosyonlar dağıtmanız markaya olan ilgiyi sıcak tutacak ve bağlılık yaratacaktır.

Yukarıda anlatılan tüm bu stratejilerin doğru bir biçimde markanıza kurgulanması için Magna Dijital Pazarlama Ajansı’na başvurabilir ya da Mediarossa Dijital Pazarlama Ajansı Bloguna geri dönebilirsiniz.